Základní škola a mateřská škola Ptení


Úplata

Pokyn ředitelky školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině

Měsíční výše úplaty za školní družinu ve školním roce 2023/2024 je stanovena ​na 70,- Kč měsíčně na jednoho žáka. Úplata za období září až prosinec je splatná do konce října 2023 a činí 260,- Kč (210+50,- Kč ). Za období leden až červen je splatná do konce února 2024 a činí 390,- Kč. (snížení o dny jarních a velikonočních prázdnin).

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace