Základní škola a mateřská škola Ptení


Náš rozvrh práce

Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Jejím hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování. Práce školních družin se řídí Vzdělávacím programem pro školní družiny. ​Činnost školní družiny je přerušena v době školních prázdnin.

Pracovní režim ŠD

  • 11,25 – 12,00 Hygiena, oběd
  • 12,00 – 13,30 Individuální hry, odpočinek, relaxace, řízené zaměstnání – výchovy: pracovní, výtvarná, hudební, sportovní, přírodovědná
  • 13,30 – 14,45 Zájmové kroužky – vaření, keramická dílna, sportovní hry
  • 14,45 – 15,45 Příprava na vyučování, svačina, relaxace, individuální hry
Provoz školní družiny
  • Ranní družina - od 6:30 do 7:35 hodin.
  • Odpolední družina - od 11:25 – 16:30 hodin

Prosíme rodiče, aby si v době od 13:00 hodin do 14:30 hodin vyzvedávali děti jen v nejnutnějších případech. vyzvedávání dětí v této době nám narušuje zájmovou činnost a činnost zájmových kroužků ve školní družině. Děkujeme za pochopení

Odchody dětí ze ŠD

Odchody dětí ze školní družiny probíhají podle předem dohodnutých podmínek zachycených v přihlášce do ŠD. Odchylky od docházky nebo od doby pravidelného odchodu dítěte ze školní družiny sdělí rodiče vychovatelce písemn nebo SMS zprávou na telefonní číslo školní družiny. V písemné žádosti potvrzují převzetí odpovědnosti vyplývající z dohledu nad dítětem. Dítě osobně vyzvedne pověřená osoba. Pokud se bude jednat o nezletilého sourozence, uvedou tuto skutečnost rodiče v žádosti. Vychovatelka nesmí dítě ze školní družiny uvolnit na základě telefonické žádosti rodičů.

V jinou, než v uvedenou dobu, nebudou děti ze školní družiny uvolněny.

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace