Základní škola a mateřská škola Ptení


Oznam pro rodiče - kroužek keramiky

Z důvodu nemoci dítěte se tento týden nebude konat kroužek keramiky. O náhradním termínu budete předem informováni.

Děkuji za pochopení.


Kroužky

Kroužky budou probíhat od 1. 10. 2022Seznam kroužků se v současné době aktualizuje. Žáci budou o nabídce kroužků informováni.

Děkujeme za pochopení. 


Ranní družina

Od 2. září 2022 mohou rodiče využít ranní družinu, jejíž provoz bude od 6:30 do 7:35 hodin v prostorách 1. oddělení. Pro nepřihlášené dítě bude vstup do školy umožněn v 7:15 hodin. Provoz odpolední družiny je prodloužen do 16:30 hodin.


DŮLEŽITÉ !!!

Jestliže rodiče žádají o mimořádné uvolnění dítěte ze školní družiny dříve, než je uvedeno v zápisovém lístku, je třeba poslat SMS zprávu na kterékoli telefonní číslo družiny:

Telefon: 739 216 731 - 1. a 4. oddělení
Telefon: 607 963 428 - 2. a 3. oddělení

Budou-li rodiče volat pouze na telefon dítěte nebude dítě
z družiny uvolněno. Jedná se nám o bezpečnost dětí. Děkujeme za pochopení!


Informace pro rodiče

ÚPLATA

Měsíční výše úplaty za školní družinu ve školním roce 2022/2023 je stanovena ​na 50,- Kč na jednoho žáka, tj. 500,-Kč za rok.
Úplata je splatná za 1. pololetí do konce října 2022 a činí 250,- Kč (50,- Kč krát 5 měsíců) a za 2. pololetí do konce února 2023.

ODCHODY A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost zadní straně přihlášky (odchod ze školní družiny) a řádně ji vyplnili. Děti budeme posílat ze školní družiny dle vyplněných odchodů.
  • Pokud bude třeba pustit dítě v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, je nutné tuto skutečnost oznámit písemně nebo SMS zprávou na telefon školní družiny. SMS zpráva musí být odeslána z telefonního čísla rodičů uvedeného v přihlášce.
  • Odchody ze školní družiny, prosím, uvádějte jen do 13:00 hodin a pak od 14:30 hodin, aby nebylo narušeno zaměstnání ve školní družině. Děti dojíždějící školním autobusem budou posílány na dobu odjezdu školního autobusu.
  • Pro bezpečnost dětí upozorňujeme rodiče, že děti budou ze školní družiny pouštěny v uvedený čas odchodu. Rodiče na děti mohou čekat před školou nebo budou odcházet samy na autobus, domů apod.

Vzhledem k přísnějším hygienickým opatřením a s ohledem na zdraví dětí i zaměstnanců školy, nebude od 3. září rodičům umožněn vstup do prostor základní školy. Děti budou odcházet ze školní družiny samy, rodiče je mohou počkat před školou. 
Děkujeme za pochopení.


ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace