Základní škola a mateřská škola Ptení


Kroužky

Kroužky od 1. 10. 2023

Florbal 2.–3. třída (Petra Svobodová): pondělí 14.30–15.15

Keramika 2.-3. třída  (Martina Přikrylová) : úterý 14:30 - 15:30 (dílny)

Světový klub při ŠD 3.–7. třída (Jakub Ambros, Vítek Minx): středa 13.35–14.45

OB přípravka 1.–3. třída (Simona Zapletalová): středa 14.30–15.15

Sportovní hry při ŠD 1.–2. třída (Simona Zapletalová): čtvrtek 14.30–15.15


Ranní družina

Od 4. září 2023 mohou rodiče využít ranní družinu, jejíž provoz bude od 6:30 do 7:35 hodin v prostorách 1. oddělení. Pro nepřihlášené dítě bude vstup do školy umožněn v 7:15 hodin. Provoz odpolední družiny je do 16:30 hodin.


DŮLEŽITÉ !!!

Jestliže rodiče žádají o mimořádné uvolnění dítěte ze školní družiny dříve, než je uvedeno v zápisovém lístku, je třeba poslat SMS zprávu na kterékoli telefonní číslo družiny:

Telefon: 739 216 731 - 1. a 4. oddělení
Telefon: 607 963 428 - 2. a 3. oddělení

Budou-li rodiče volat pouze na telefon dítěte nebude dítě
z družiny uvolněno. Jedná se nám o bezpečnost dětí. Děkujeme za pochopení!


Informace pro rodiče

ÚPLATA

Měsíční výše úplaty za školní družinu ve školním roce 2023/2024 je stanovena ​na 70,- Kč měsíčně na jednoho žáka.
Úplata za období září až prosinec je splatná do konce října 2023 a činí 260,- Kč (210+50,- Kč ). Za období leden až červen je splatná do konce února 2024 a činí 390,- Kč. (snížení o dny jarních a velikonočních prázdnin).ODCHODY A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost zadní straně přihlášky (odchod ze školní družiny) a řádně ji vyplnili. Děti budeme posílat ze školní družiny dle vyplněných odchodů.
  • Pokud bude třeba pustit dítě v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, je nutné tuto skutečnost oznámit písemně nebo SMS zprávou na telefon školní družiny. SMS zpráva musí být odeslána z telefonního čísla rodičů uvedeného v přihlášce.
  • Odchody ze školní družiny, prosím, uvádějte jen do 13:00 hodin a pak od 14:30 hodin, aby nebylo narušeno zaměstnání ve školní družině. Děti dojíždějící školním autobusem budou posílány na dobu odjezdu školního autobusu.
  • Pro bezpečnost dětí upozorňujeme rodiče, že děti budou ze školní družiny pouštěny v uvedený čas odchodu. Rodiče na děti mohou čekat před školou nebo budou odcházet samy na autobus, domů apod.

Děti budou odcházet ze školní družiny samy, rodiče je mohou počkat před školou. 
Děkujeme za pochopení.


ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace